Title Image

Barn på gatan

Det finns många barn som fortfarande lever på gatan i Nepal, och vi kommer aldrig att kunna ta hand om alla och skapa hem för dem. Vi försöker ändå hjälpa de barn som fortfarande lever på gatan. Under de drygt fyra år vi varit verksamma i Kathmandu har vi delat ut ett par tusen måltider i olika slumområden.

 

Från och med 2014 har vi valt att koncentrera oss på slumområdet Shantinagar som är ett av det fattigaste slumområdena i Kathmandu. De flesta av barnen här går dock i skolan som ligger i stadsdelen bredvid, men det är inte många som går längre än till fjärde eller femte klass, eftersom man då måste hjälpa till med familjens försörjning. I det här slumområdet delar vi ut mat direkt till familjer och genom en kristen kyrka i området som också når barn som saknar familjer. Där gör de kristna pastorerna Jyoti och Bihave ett heroiskt arbete och vi stödjer dem genom att leverera mat. För att utfodra 70 barn behövs t ex en hel säck med ris på 25 kilo och därutöver ca 7 kilo linser. Russin eller cashewnötter ger dessutom barnen välbehövlig extra energi. Att ordna rent dricksvatten gör skillnad mellan liv och död. Tack vare ”Solvatten” solcellsdrivna vattenreningsaggregat är detta möjligt.

 

Se den korta filmen av Ove Sandert om Föreningens arbete i slumområdet i Shantinagar. Filmen är från 2014 och barn från både flickhemmet och småbarnshemmet medverkar.