Title Image

Ekonomi

Målet för insamlade medel 2017 var 1 600 000:- Totalt insamlade medel uppgick till 1 712 922:-, (2016: 1 519 400:-).

 

Insamlade medel fördelas på följande sätt:

Privatpersoner  959 537:-
Försäljning   20 260:-
Företag   339 291:-
Medlemsavgifter   73 900:-
Organisationer 298 796:-
Räntor 21 138:-

 

De totala kostnaderna under 2017 uppgick till 1 366 439:-, (2016: 1 221 752:-).
1 316 708:- avser ändamålskostnader, dvs kostnader för samtliga verksamheter och administrationskostnaden var 49 731:-. Föreningens administrativa kostnader är mycket låga och inkluderar kostnader för  kontroll från Svensk Insamlingskontroll,  90-konto, bankkostnader, revisionskostnader samt kostnader för administrativa system.

 

Insamlade medel översteg verksamheternas kostnader och det innebar att vi kunde avsätta 300 000:- till fonden för ändamålsbestämda medel, en reservfond för oförutsedda
kostnader och högre studier.

 

Verksamheten är långsiktig och barnen ska ges möjlighet att erhålla högre utbildning eller yrkesutbildningar för att kunna bli självförsörjande.

 

Föreningen kommer att få en större grupp barn som om 4-10 år samtidigt går dessa utbildningar varför vi börjat bygga upp en utbildningsfond. Utbildningsfondens storlek beräknas behöva uppgå till cirka 3 000 000:- år 2019 för att klara dessa extra
utbildningskostnader, med dagens insamlingsresultat.

 

Här kan du ladda hem vår senaste verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2018 
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015 
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013

86,41

Mål för uppsamlade medel 2019 är 1 800 000 kr för att vi ska kunna bedriva våra projekt och verksamheter. Vi är 244 696 kr från nå vårt mål.

 

 

Ge ditt bidrag här