Title Image

Ekonomi

89,65

Mål för uppsamlade medel 2020 är 2 200 000 kr för att vi ska kunna bedriva våra projekt och verksamheter. Vi är nu 227 670 kr från att nå vårt mål. (November, 2020)

Fördelning av insamlade medel 2019:

 

3% administrativa kostnader. Det inkluderar avgiften till Svensk insamlingskontroll, auktoriserad revisor och bankavgifter.

18% finns kvar på vårt svenska konto för att vi ska klara ökade kostnader för utbildning de kommande åren men också för oförutsedda kriser som föranleder höjda kostnader.

79% gick till löpande verksamhet, som skolavgifter, sjukvård, mat, hyror för husen barnen bor i, löner till vår nepalesiska personal och andra kostnader som är nödvändiga för verksamheten i Nepal. Föreningen drivs helt ideellt. Ge ditt bidrag här.