Title Image

Ekonomi

Fördelning av insamlade medel 2020:

 

2% administrativa kostnader. Det inkluderar avgiften till Svensk insamlingskontroll, auktoriserad revisor och bankavgifter.

24% finns kvar på vårt svenska konto för att vi ska klara ökade kostnader för utbildning de kommande åren men också för oförutsedda kriser som föranleder höjda kostnader.

74% gick till löpande verksamhet, som skolavgifter, sjukvård, mat, hyror för husen barnen bor i, löner till vår nepalesiska personal och andra kostnader som är nödvändiga för verksamheten i Nepal. Föreningen drivs helt ideellt. Ge ditt bidrag här.