Ekonomi

 

Målet för insamlade medel 2017 var 1 600 000:-
Totalt insamlade medel uppgick till 1 712 922:-, (2016: 1 519 400:-).

Insamlade medel fördelas på följande sätt:
Privatpersoner  959 537:-
Försäljning   20 260:-
Företag   339 291:-
Medlemsavgifter   73 900:-
Organisationer  298 796:-
Räntor   21 138:-

De totala kostnaderna under 2017 uppgick till 1 366 439:-, (2016: 1 221 752:-).
1 316 708:- avser ändamålskostnader, dvs kostnader för samtliga verksamheter och
administrationskostnaden var 49 731:-. Föreningens administrativa kostnader är mycket låga och inkluderar kostnader för  kontroll från Svensk
Insamlingskontroll,  90-konto, bankkostnader, revisionskostnader samt kostnader för administrativa system.

Insamlade medel översteg verksamheternas kostnader och det innebar att vi kunde
avsätta 300 000:- till fonden för ändamålsbestämda medel, en reservfond för oförutsedda
kostnader och högre studier.
Verksamheten är långsiktig och barnen ska ges möjlighet att erhålla högre utbildning eller yrkesutbildningar för att kunna bli självförsörjande.
Föreningen kommer att få en större grupp barn som om 4-10 år samtidigt går dessa
utbildningar varför vi börjat bygga upp en utbildningsfond. Utbildningsfondens storlek
beräknas behöva uppgå till cirka 3 000 000:- år 2019 för att klara dessa extra
utbildningskostnader, med dagens insamlingsresultat.

Insamlingsmålet för 2018 är 1 600 000:-.

För ytterligare information om ekonomin se föreningens verksamhetsberättelse som finns
under 
OM OSS.

 

Böneflaggor Miljöbild 1Miljöbild 2