Ekonomi

Målet för insamlade medel 2015 var 1 400 000:- och totalt insamlade medel uppgick till 1 909 959:-, (2014: 1 212 990:-).
De extra 500 000:- samlades in efter de förödande jordbävningarna under april/maj 2015.

Insamlade medel fördelas på följande sätt:
Privatpersoner  1 372 564:-
Försäljning   18 683:-
Myndigheter   800:-
Företag   383 680:-
Medlemsavgifter   42 387:-
Organisationer 91 845:-

De totala kostnaderna under 2015 uppgick till 1 174 065:-, (2014: 860 078:-),
1 132 782:- avser ändamålskostnader, dvs kostnader för samtliga verksamheter och
administrationskostnadern var 41 283:-. Föreningens administrativa kostnader
är mycket låga och inkluderar kostnader för  kontroll från Svensk
Insamlingskontroll,  90-konto, bankkostnader, revisionskostnader samt kostnader
för administrativa system.

Insamlade medel översteg verksamheternas kostnader och det innebar att att vi kunde
avsätta 600 000:- till fonden för ändamålsbestämda medel, reservfond för oförutsedda
kostnader och högre studier. Verksamheten är långsiktig och barnen ska ges möjlighet
att erhålla högre utbildning eller yrkesutbildningar för att kunna bli självförsörjande.
Föreningen kommer att få en större grupp barn som om 6-12 år samtidigt går dessa
utbildningar varför vi börjat bygga upp en utbildningsfond. Utbildningsfondens storlek
beräknas behöva uppgå till  cirka 3 000 000:- år 2019 för att klara dessa extra
utbildningskostnader, med dagens insamlingsresultat.

Insamlingsmålet för 2016 är 1 400 000:-.

För ytterligare information om ekonomin se föreningens verksamhetsberättelse som finns
under OM OSS.

Böneflaggor Miljöbild 1Miljöbild 2