Child Help and Care Center

Vårt flickhem  ligger i Gokarna, nordost om Kathmandu. Här bor 14 flickor mellan 7 och 17 år som tidigare levde på gatan. I november 2014 flyttade vi in i ett större och bättre hus med både bättre badrum och kök vilket blev en stor förbättring för både flickorna och personalen. Till huset hör en stor trädgård där vi också odlar grönsaker och har växthus och hönshus. Under jordbävningarna våren 2015 blev huset lite skadat, men det har vi åtgärdat så det är säkert att bo där igen.

Alla flickor går i privat skola där de får betydligt mer undervisningstid än i den statliga skolan. Där trivs de också jättebra och går med glädje till skolan varje dag. Det går också bra för flickorna i skolan, och efter en stor insats av vår personal så är de alla godkända i alla ämnen. Flera av flickorna har mycket höga betyg, och har till och med fått hoppa över klasser vilket är otroligt bra eftersom de flesta av dem inte gick i skolan innan de kom till oss.

Vi ska försörja alla våra barn tills de har en yrkesutbildning eller en högre utbildning. Vi kommer inte att släppa barnen förrän de klarar av att stå på egna ben, kan försörja sig själva och sina framtida barn. Våra flickor är duktiga och ambitiösa och har stora planer för framtiden. En vill bli läkare, en annan advokat och en tredje ingenjör. Drömmarna om framtida yrkesliv är många och vi är glada att flickorna har drömmar. Det ger oss en bekräftelse att vi ger barnen hopp. Nästa steg är att förverkliga flickornas fina drömmar och vi tror att det är möjligt. Drömmarna ska en dag bli flickornas verklighet.

Se Zogchen Khangnyitsangs film om Child Help and Care Center - Klicka här!

Se flickornas yrkesdrömmar

Flickhemmet 2


Våra fantastiska flickor som bor på vårt flickhem