Intresserad av att delta i styrelsen?

Just nu håller valberedningen på med att hitta kandidater till Föreningen för Gatubarn i Nepals styrelse. Som ledamot arbetar du tillsammans med hela styrelsen med att förmedla föreningens viktiga arbete, värva medlemmar och planera det strategiska arbetet. Är du intresserad eller vet du någon som du vill nominera? Skicka din intresseanmälan/nominering till valberedning@gatubarn.net så snart som möjligt, dock senast 13 april  så kontaktar vi dig. Med vänliga hälsningar Annica och Marianne, Föreningen för Gatubarn i Nepals valberedning.

No Comments Yet.

Leave a comment