Kontakt

Ylva Lilja, ordförande, e-post: ordforande@gatubarnnepal.net

Kjell Lundberg, kassör, e-post: kjell@gatubarnnepal.net

Eva Holmberg Tedert, grundare, e-post: holmberg@gatubarnnepal.net

Övriga frågor till föreningen kan skickas till info@gatubarnnepal.net