Title Image

SONAM DOLMA

Sonam Dolma från Challa, en av de mest svårtillgängliga byarna I hela Nepal. Byn ligger i Övre Humla och kräver två dagars mycket besvärlig vandring och ibland till och med klättring för att ta sig från skolbyn Yangar. Hennes skoltid från klass 1 till 10 gick på deltid när det var snöfritt och de månader som skolan var öppen fick hon bo på ett enkelt skolhem som en annan svensk organisation byggt för att ge chansen att studera också för barnen från mer avlägsna byar. För att kompensera Sonam Dolmas besvärliga start i livet har vi gått in och finansierat två års förberedande utbildning tills hon i slutet av september 2018 kunde börja studera på Sindhu Sadhabahar Hospital Nursing College i Khadichaur i Sindhupalchowk. Detta är en halv dags bilresa norrut från Kathmandu och Sonam bor på studenthem i anslutning till college. Perfekt plats för Sonam Dolma, studierna går bra och nu hösten 2019 ser vi att hon kommer att lyckas trots initiala svårigheter. Sonam Dolma kommer att ta sin examen som Health Assistant hösten 2021.

Hjälp till att finansera en utbildning

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildning för dessa flickor har vi flera bidragsgivare kopplade till varje flicka. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa unga flickor som går sjuksköterskeutbildning. Kontakta eva@gatubarnnepal.net om du vill hjälpa till.