Stadgar

Här finns föreningens stadgar att ladda hem.

Stadgar Föreningen för Gatubarn i Nepal