Styrelse

Ny styrelse från årsmötet 2019
Ylva Lilja, ordförande
Kjell Lundberg, kassör
Ann-Christin Sundell, ledamot och vice ordförande
Margareta Appell, ledamot
Elisabet Lundberg, ledamot
Anna Schavon, ledamot
Tero Lehtonen, ledamot
Sanna Tällberg, ledamot
Ylva Lilja, ledamot

Grundare
Eva Holmberg Tedert