Vår Verksamhet

Vårt arbete i Nepal är småskaligt och långsiktigt. Alla insamlade medel går till verksamheten i Nepal. Föreningens arbete i Sverige sker på ideell basis och vi har därför låga administrativa kostnader.

Det här går pengarna till:

En bättre framtid för gatubarnen

Vi driver Child Help and Care Center i Kathmandu för flickor som tidigare levde på gatan. Vi ger dem husrum och ordnad skolgång. Vi kommer att försörja flickorna tills de fått en yrkesutbildning och kan klara sig själva. Vi driver också Manjushree Child Care Center för både pojkar och flickor.  Barnen i förskoleåldern går på en Montessori-förskola. Även här ser vi till att barnen har boende, försörjning och utbildning.

Vi arbetar också för att återförena barn med sina familjer. Vi har för närvarande ett 20 tal barn som med ekonomisk stöttning kan bo hos sin familj eller annan anhörig.

Läs om Flickhemmet
Läs om Barnhemmet
Läs om Barn i familjer

Till barnen på gatan

Sedan november 2010 har vi varit verksamma i Kathmandu och under de åren har vi delat ut flera tusen måltider i flera områden. Nu har vi valt att koncentrera oss på slumområdet Shantinagar. I slumområdet delar vi ut mat direkt till familjer. Några säckar med ris, säckar med torkade linser och en läckerhet som äpplen är en stor sak för den som sällan kan äta sig mätt. Nytt 2016 är att vi hjälper till att skaffa rent vatten genom reningsanläggningar som drivs med solceller, Solvatten.

Läs mer här

Till att utbilda barnmorskor

Många barn i Nepal hamnar på gatan eftersom mödradödligheten är hög i Nepal. Yrkeskategorin barnmorskor finns inte i Nepal. Vi bekostar utbildning till sjuksköterska eller health assistant på Medical college för ett antal flickor från fattiga familjer som saknar möjlighet till högre studier.

Läs mer här