Vårt arbete i Nepal är småskaligt och långsiktigt. Alla insamlade medel går till verksamheten i Nepal. Föreningens arbete i Sverige sker på ideell basis och vi har därför låga administrativa kostnader.

Vad vi gör för att motverka trafficking i NEPAL

En bättre framtid.

Vi driver Child Help and Care Center för flickor som tidigare levde på gatan samt Manjushree Child Care Center.

 

Läs mer om barnhemmen

Utbildning skapar trygghet.

Vi bekostar utbildning till sjuksköterska på Medical college för ett antal flickor från fattiga familjer.

 

Läs mer om utbildning av barnmorskor

Stöttning för barn i familjer.

Föreningen har ett tjugotal barn som bor hos någon anhörig, men som vi stöder ekonomiskt.

 

Läs mer om barnen i familjer

Hjälp till självhjälp. 

Vi är drivande i flera projekt där vi hjälper människor att bli självförsörjande. Bland annat bioodlingar och vattenförsörjning.

 

Läs mer om våra projekt

Barnen på gatan.

Under de drygt fyra år vi varit verksamma i Kathmandu har vi delat ut ett par tusen måltider i olika slumområden.

 

Läs mer om barnen på gatan.

ca 30 000 barn i Nepal saknar
ett hem och trygghet.

 

Bidra till en tryggare framtid för barnen

Följ oss på Instagram för
inblick i verksamheten.

 

Gå till Gatubarnen i Nepals Instagram