Title Image

Till bidragsgivare med stående överföringar till föreningen

Till bidragsgivare med stående överföringar till föreningen

Föreningen för Gatubarn i Nepal har bytt bank till Sparbanken Rekarne i Eskilstuna.
Vi har ett antal trogna bidragsgivare som gör (stående) överföringar till vårt gamla bankkonto i Swedbank, Gävle. Vi vore tacksamma om ni kan ändra detta till det nya bankkontot som är 8270-1, 4761306-2. Det gamla kontot finns fortfarande kvar, men vi önskar avsluta det så snart som möjligt.

OBS! Bankgirokontona, Plusgirokontot och Swishkontot är oförändrade