Manjushree Child Care Center

Vårt hem där de små barnen bor heter Manjushree efter visdomens gud. Här bor för närvarande sexton barn. Av dem försörjer vi sju barn,  två pojkar mellan fem och sju års ålder och fem flickor mellan fem och åtta år. De övriga nio barnen försörjs av Karuna Child Care, en svensk förening som vi samarbetar med.

Förskolebarnen går i en  Montessoriförskola som drivs av en buddhistisk lama som heter Jhampa. Hemmet låg tidigare i en huslänga alldeles bakom förskolan. Den svåra jordbävningen 25 april 2015 gjorde längorna obrukbara och förskolans byggnad fick så stora sprickor att den inte kunde räddas. Efter två månader i tält kunde barnen flytta in i ett nytt hus som vi har hyrt i närheten av det gamla.

Våra barn på småbarnshemmet

Småbarnshemmet
Några av våra förskolebarn