Title Image

Hållbarhetsmål

GLOBALA MÅLEN

 

”Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. I alla länder. För alla människor”. Källa: Globala målen

 

Vårt arbete bidrar till dessa globala mål och vi har valt att fokusera på följande,

Ingen fattigdom
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

1.1 UTROTA DEN EXTREMA FATTIGDOMEN

Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla människor överallt. Med extrem fattigdom avses för närvarande människor som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag*.

 

Hälsa & välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

3.1 MINSKA MÖDRADÖDLIGHETEN
Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn.

 

God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
4.5 UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING

Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.

 

Jämställdhet – Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
5.1 UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR

Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

 

Fredliga & inkluderande samhällen – Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

16.2 SKYDDA BARN MOT ÖVERGREPP, UTNYTTJANDE, MÄNNISKOHANDEL OCH VÅLD

Föreningens värderingar

Respekt.

Respekt för barnens rättigheter, integritet och känslor. Respekt för Nepals kultur och lagar. Lagstiftningen i Nepal är generellt ett bra stöd för oss och betydligt mer progressiv än kulturella sedvänjor. Respekt för våra medlemmar, faddrar, företag och andra bidragsgivare så att deras medel används på bästa sätt utan onödiga administrativa kostnader.


Kunskap
Barns rätt till skolgång och kännedom om sitt lands natur och kultur som t.ex. sång- och danstradition. Yrkesutbildning för möjlighet till egenförsörjning men också extra insatser för att bygga upp kunskap om mänskliga rättigheter. Att sprida kunskap om trafficking och hur vi kan minska risken för att flickor att hamna där.

 

Långsiktighet
De barn som växer upp hos oss skall få utbildningar så de kan stå på egna ben.
Utbildning lyfter och stärker både individ och land t.ex. utbildning till sjuksköterskor och barnmorskor för arbete på landsbygden där de räddar liv och förhindrar trafficking.
Hjälp till självhjälp ger förutsättningar för egen försörjning till kvinnor i byar.

 

Glädje
Att se glädjen hos barn som klarat sina skoluppgifter och stoltheten hos mödrar som nu kan ge sina barn en bättre framtid ger stor och innerlig glädje.