Title Image

Samarbete med lokala organisationer

Elisabeth Lundberg, Hira Dahal och Kjell Lundberg (foto Chhori)

 

 

 

 

 

 

Utbildning i bi-odling för kvinnorna i Maghi Gaun

 

 

 

 

 

 

 

Doktor Suman Thapa, chef för Ek Ek Paila, tillsammans med föreningens Health assistant i Humla, Sonam Dolma Lama och Srijana Pandey, financial officer vid Ek Ek Paila

Den lilla health post som finns i Chala ligger på övervåningen i detta hus.

Samarbete mot Människohandel

 

Föreningen Gatubarn i Nepal samarbetar med bland annat Chhori, en organisation som arbetar mot människohandel i Nepal. Chhori har ett skyddsboende, ett shelter, för flickor som vill lämna ett liv i prostitution. Flickorna har i unga år lockats till arbete i någon dansbar eller cabin-restaurant som de flesta gånger också innebär krav på prostitution. Flickor på landsbygden växer upp under fattiga förhållande, ibland tvingas familjen sälja flickorna eller så händer det att flickorna rymmer hemifrån i tron att de ska få ett fint jobb som dansare eller värdinna på en bar, som sedan visar sig vara något helt annat.

När flickorna kommer till Chhori, får de ett skyddat boende och erbjuds en kortare yrkesutbildning för att kunna lämna prostitutionen och försörja sig på annat sätt. Några av de unga flickorna, ofta i lägre tonåren, är gravida när de kommer till Chhori och får hjälp att föda och omsorg om barnet.

 

Genom vårat samarbete har Föreningen Gatubarn i Nepal kunnat hjälpa hundratals unga flickor till ett liv bortom prostitution.

 

Hur kan människor hjälpa sig själva?
Hjälp till självhjälp – samarbete i byar

 

Hur kan vi hjälpa människor att bli självförsörjande? I en by började vi med att installera en pump nere i källan vid floden, 650 meter vattenledning, sju tappställen uppe på platån i den torra byn och 34 barn kunde börja skolan istället för att klättra ner till floden och hämta vatten varje dag, tur efter tur, tills grönsakerna var vattnade och mamma hade vatten till matlagningen. Tack vare vattenledningen kunde barnen börja skolan och familjerna kunde odla grönsaker. Sedan fyllde Pantbanken 150 år och de fick getter till byn och så fick de bikupor från Gayatri Fund för att kunna producera honung och nu är byn Majhigaun självförsörjande. Vi fortsatte med samma arbetssätt i flera byar, Salyantar, Jharlang, Khari och Rathankot. Mera getter, bikupor, en stensåg, ett skolbygge och med fler som hjälper till så kan det bli några byar mer.

Korta projekt för oss men lång verkningsgrad för familjerna som kan försörja sig själva och ge sina barn en framtid.

 

Sjukvård i avlägsna Humla

 

Barnadödligheten och mödradödligheten är hög i Nepal. Extra hög är den i avlägsna Humla, i nordvästra Nepal på gränsen till Tibet. Humla har varit helt väglöst fram till 2023, när ett vägarbete har påbörjats för att förbinda de mest centrala byarna med varandra. Många byar, kommer även fortsatt att ligga i väglöst land. Till Humla kommer man bara med flyg, eller genom att gå.

 

Föreningen Gatubarn i Nepal har finansierat utbildning till health-assistant för Sonam Dolma, från Chala i Humla. Utbildningen är treårig, och motsvarar en undersköterskeutbildning men med en teknisk påbyggnad, som gör att studenterna lär sig hantera medicinsk apparatur.

Nu arbetar Sonam Dolma i Humla i ett projekt som finansieras av Föreningen Gatubarn i Nepal och Ek Ek Paila gemensamt. Ek Ek Paila är en nepalesisk organisation som erbjuder sjukvård till fattiga.