Title Image

Hjälp till självhjälp

Hur kan människor hjälpa sig själva? Hur kan vi hjälpa människor att bli självförsörjande? I en by började vi med att installera en pump nere i källan vid floden, 650 meter vattenledning, sju tappställen uppe på platån i den torra byn och 34 barn kunde börja skolan istället för att klättra ner till floden och hämta vatten varje dag, tur efter tur, tills grönsakerna var vattnade och mamma hade vatten till matlagningen. Tack vare vattenledningen kunde barnen börja skolan och familjerna kunde odla grönsaker. Sedan fyllde Pantbanken 150 år och de fick getter till byn och så fick de bikupor från Gayatri Fund för att kunna producera honung och nu är byn Majhigaun självförsörjande. Vi fortsatte med samma arbetssätt i flera byar, Salyantar, Jharlang, Khari och Rathankot. Mera getter, bikupor, en stensåg, ett skolbygge och med fler som hjälper till så kan det bli några byar mer.

 

Korta projekt för oss men lång verkningsgrad för familjerna som kan försörja sig själva och ge sina barn en framtid.