Vårt arbete i Nepal är småskaligt och långsiktigt. Alla insamlade medel går till verksamheten i Nepal. Föreningens arbete i Sverige sker på ideell basis och vi har därför låga administrativa kostnader.

Vad vi gör för att motverka trafficking i Nepal

Ca 30 000 barn i
Nepal saknar ett
hem och trygghet.

 

Bidra till en tryggare framtid för barnen