Vårt arbete i Nepal är småskaligt och långsiktigt. Alla insamlade medel går till verksamheten i Nepal. Föreningens arbete i Sverige sker på ideell basis och vi har därför låga administrativa kostnader.

Vad vi gör för att motverka trafficking i Nepal

Utbildning av barnmorskor

 

Vi bekostar barnmorskeutbildning för ett antal unga kvinnor från fattiga familjer på landsbygden där högre utbildning är sällsynt. Ca 80% av barnen i Nepal föds utan sjukvårdkunnig personal och är en bidragande faktor till att barn hamnar på gatan.

 

Läs mer

Hjälp till självhjälp

 

Hur kan människor hjälpa sig själva? Hur kan vi hjälpa människor att bli självförsörjande? Genom flera projekt skapar vi hållbara lösningar för människor i Nepal. Bland annat bidrar vi med bikupor, vattenpumpar och andra åtgärder som långsiktigt förändrar levnadsstandarden.

 

Läs mer

Barnhem

 

Föreningen ger stöd till tre barnhem i Kathmandu; flickhemmet Tinchulee, Manjushree hemmet i Naya Basti och ett hem för barn från Santinagar slumområde. Barnen kan som längst bo på våra hem till det de fyller 18 år. Föreningen tar inte längre emot nya barn, utan vi prioriterar att stötta de barn som nu bor hos oss med utbildning och ger stöd till familjer på landsbygden så att de kan bli självförsörjande.

 

Läs mer

Stöd till barn i familjer

 

Förutom våra barn på barnhemmen har föreningen ett tjugotal barn som bor hos någon anhörig, men som vi stöder ekonomiskt. Med hjälp av bidrag från föreningen får barnen gå i skolan och vi bidrar också med pengar till mat så den värsta undernäringen kan hållas borta.

 

Läs mer

Inget barn ska hamna på gatan

 

Det finns många hemlösa barn som lever i total otrygghet i Kathmandu. Vi är glada att vi kunnat fånga upp så många barn i slummen för skolgång eller för matutdelning.

 

Läs mer

Ca 30 000 barn i Nepal saknar ett hem och trygghet.

 

Bidra till en tryggare framtid

Evas Nepalberättelse

Ladda ner