Title Image

Givare

Stort tack för att ni hjälper oss hjälpa i Nepal! Era bidrag går till våra verksamheter; barnhemmen i Nepal, våra barnmorskestudenter och till barnen som fortfarande lever på gatan.

Roland Per Förvaltning AB

Select IFA & Partner AB