Title Image

Utbildning

Ungefär 80 % av alla barn i Nepal kommer till världen utan hjälp av sjukvårdskunnig personal. Många barn vi hjälper hamnade en gång på gatan för att deras mamma dog under förlossningen. Ska man kunna förändra på lång sikt måste mödradödligheten i Nepal sjunka. Yrkeskategorin barnmorskor finns inte i Nepal, och de fåtal barnmorskor som finns i landet arbetar på sjukhus i Kathmandu och är utbildade i Indien.

 

Vi har därför valt att bekosta barnmorskeutbildning för ett antal unga kvinnor från fattiga familjer på landsbygden där högre utbildning är sällsynt. Vi har valt ut tio unga kvinnor med bra betyg från skolans klass 10. Vi bekostar först klass 11 och 12 som motsvarar vår gymnasieskola. Därefter får de gå tre år på Medical College. Vi har nu två flickor som går sjuksköterskeutbildning där och ytterligare fem som går utbildning till Health Assistant som är mindre omvårdnads- och mer medicinskt inriktad. Under 2016 börjar två flickor förberedande utbildning för att senare kunna börja på Medical College. Chanda, vår första legitimerade sjuksköterska, arbetar nu på det lilla sjukhuset i Hetauda där hon får arbeta både med förlossningar och spädbarn.

 

Efter Medical College är tanken att flickorna ska fortsätta utbildning till barnmorska. Om det inte kommer igång en barnmorskeutbildning i Nepal kommer flickorna istället få komplettera sin sjuksköterskeutbildning med barnmorskestudier i Indien.  Läs mer om flickorna som är under utbildning.

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildning för dessa flickor har vi flera bidragsgivare kopplade till varje flicka. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa unga flickor som går sjuksköterskeutbildning. Kontakta eva@gatubarnnepal.net om just du vill vara med och finansiera en barnmorska!

 

Sharmila Rita
Sharmila och Rita är två av de flickor som nu går utbildning till barnmorska