Title Image

Utbildning – barnmorskor och alla andra

När mammor dör ökar risken för att barn hamnar på drift och blir sålda. Nära 80 % av alla barn i Nepal kommer till världen utan hjälp av sjukvårdskunnig personal. Många barn vi hjälper hamnade en gång på gatan för att deras mamma dog under förlossningen. Ska man kunna förändra på lång sikt måste mödradödligheten i Nepal sjunka. Yrkeskategorin barnmorskor har tidigare inte funnits i Nepal, och de fåtal barnmorskor som finns i landet arbetar på sjukhus i Kathmandu och är utbildade i Indien. Men sedan ett par år har även Nepal utbildningar till barnmorska och en kortare variant som kallas ”skilled birth attendant”

 

Gemensamt för de studenter vi rekryterar är att de kommer från mycket fattiga områden i Nepal, ofta i väglöst land. Områden där det saknas sjukvårdsfaciliteter. Några av de flickor vi rekryterat blir Health Assistants som ligger mellan undersköterska och sjuksköterska. En del går vidare till sjuksköterska på kandidatnivå, en student blir apotekare, en annan blir laboratorieassistent. Vi har till och med en ung kvinna som studerar till läkare, tack vare en särskild donation avsedd för en läkarstudent.

 

Vi har nu sammanlagt 27 unga kvinnor som är examinerade eller går utbildning på Medical College. 22 är legitimerade och arbetar i vården, fem går ännu på Medical College.

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildning för dessa ungdomar har vi flera bidragsgivare kopplade till varje student. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare.  Kontakta holmberg@gatubarnnepal.net om just du vill vara med och finansiera ett sjukvårdsproffs.

 

Det behövs många olika yrkeskategorier för ett fungerande samhälle. Särskilt i de fattigaste regionerna där det är sällsynt med utbildning. Till exempel Humla uppe i nordvästra Nepal, på gränsen till Tibet där majoriteten av befolkningen ännu är analfabeter. Därifrån kommer Tsering Jorkay som studerar till ingenjör i Kathmandu. Han fick, tack vare våra medlemmar, chansen att gå motsvarande gymnasiet och valde därefter inriktning mot bygg och anläggning då Humla är väglöst land där vägbyggnad och inte minst brobyggnad är en av nycklarna till att modernisera distriktet. Vi finansierar också utbildning för studenter inom socialt arbete, ingeniörer, lärare och ekonomi.

 

Alisha som vuxit upp på flickhemmet och Saabi som vuxit upp på Manjushreehemmet har båda valt att gå vidare med studier i socialt arbete. Alisha på universitetet i Bangalore i Indien med framtida plan på inriktning i socialrätt och mänskliga rättigheter. Saabi med inriktning på socialarbetare på universitetet i Kathmandu.