Title Image

Utbildning – barnmorskor och alla andra

När mammor dör ökar risken för att barn hamnar på drift och blir sålda. Nära 80 % av alla barn i Nepal kommer till världen utan hjälp av sjukvårdskunnig personal. Många barn vi hjälper hamnade en gång på gatan för att deras mamma dog under förlossningen. Ska man kunna förändra på lång sikt måste mödradödligheten i Nepal sjunka. Yrkeskategorin barnmorskor har tidigare inte funnits i Nepal, och de fåtal barnmorskor som finns i landet arbetar på sjukhus i Kathmandu och är utbildade i Indien. Men sedan ett par år har även Nepal utbildningar till barnmorska och en kortare variant som kallas ”skilled birth attendant”

 

Gemensamt för de studenter vi rekryterar är att de kommer från mycket fattiga områden i Nepal, ofta i väglöst land. Områden där det saknas sjukvårdsfaciliteter. Några av de flickor vi rekryterat blir Health Assistants som ligger mellan undersköterska och sjuksköterska. En del går vidare till sjuksköterska på kandidatnivå, en student blir apotekare, en annan blir laboratorieassistent. Vi har till och med en ung kvinna som studerar till läkare, tack vare en särskild donation avsedd för en läkarstudent.

 

Vi har nu sammanlagt 20 unga kvinnor som är examinerade eller går utbildning på Medical College.Tretton är legitimerade och arbetar i vården. Tre av dem är färdiga med sina examina men på grund av pandemin försenade med viss praktik och väntar på att slutföra denna för att få sina legitimationer. Tre går ännu på Medical College och den tjugonde flickan är klar med förberedande utbildning och väntar på att sjuksköterskeutbildningen ska starta.

Efter Medical College är tanken att flera av flickorna ska fortsätta utbildning till barnmorska. Läs mer om flickorna som är under utbildning.

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildning för dessa flickor har vi flera bidragsgivare kopplade till varje flicka. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa unga flickor som går sjuksköterskeutbildning. Kontakta holmberg@gatubarnnepal.net om just du vill vara med och finansiera ett sjukvårdsproffs.

 

Det behövs många olika yrkeskategorier för ett fungerande samhälle. Särskilt i de fattigaste regionerna där det är sällsynt med utbildning. Till exempel Humla uppe i nordvästra Nepal, på gränsen till Tibet där majoriteten av befolkningen ännu är analfabeter. Därifrån kommer Tsering Jorkay som studerar till ingenjör i Kathmandu. Han fick, tack vare våra medlemmar, chansen att gå motsvarande gymnasiet och valde därefter inriktning mot bygg och anläggning då Humla är väglöst land där vägbyggnad och inte minst brobyggnad är en av nycklarna till att modernisera distriktet.

 

Alisha som vuxit upp på vårt flickhem och Saabi som vuxit upp på Manjushreehemmet har båda valt att gå vidare med studier i socialt arbete. Alisha på universitetet i Bangalore i Indien med framtida plan på inriktning i socialrätt och mänskliga rättigheter. Saabi med inriktning på socialarbetare på universitetet i Kathmandu.

 

.

Sharmila Rita
Sharmila och Rita är två av de flickor som nu går utbildning till barnmorska