Title Image

Jordbävningen

Lördagen den 25 april 2015, klockan 11.56 lokal tid inträffade den kraftigaste jordskalvet på 80 år i Nepal, med en magnitud om 7,8 på richterskalan. Skalvet inträffade på elva kilometers djup, med ett epicentrum ca 10 mil nordväst om Kathmandu. Det följdes av över 30 stycken efterskalv det första dygnet, de kraftigaste med magnituder kring 6,7 och 6,6. Den 12 maj inträffar ytterligare ett jordskalv som mätte 7,4 på richterskalan, dess epicentrum låg nordöst om Kathmandu.

 

Vi har alla sett de förödande konsekvenserna av dessa skalv som krävt över 10 000 människors liv och lämnat oändligt många fler hemlösa. Bilder når oss på helt utplånade byar i bergen och i städerna pågår ett farligt och tungt röjningsarbete. Historiska byggnader har kolapsat och en redan besvärlig infrastruktur har blivit om möjligt besvärligare.

 

Att detta drabbar de allra fattigaste är smärtsamt att följa och nöden är mycket svår för oss västerlänningar att förstå. Bilderna visar hemlösa som tar skydd under plåt och presenningar, undan de skyfall som kommer allt tätare och signalerar att monsuntiden är ankommande. Under monsunen sker många olyckor med jordskred och i jordbävningens spår kommer jordskreden att bli fler och farligare. I den varma och fuktiga miljön som följer sprids sjukdomar och bakterier lavinartat. Många, mycket många människor kommer att behöva omvärldens hjälp för att överleva och för att bygga upp ett nytt liv igen.

 

Föreningen har haft en ofantlig tur i denna katastrof. Inga barn eller personal har mist sina liv eller blivit allvarligt skadade. Vi har i vissa fall väntat länge på besked om barn och ungdomar i byar, men beskeden som nått oss har hittills varit mest positiva. Endast en flicka som bor hos sin mormor i Gorkhaområdet har fått ett skadat ben av fallande vägg, men skadan är inte allvarlig. Flera barn i byarna har dock förlorat sina hem och vi har sänt tält och förnödenheter till de drabbade.

 

Flickhemmet i Gokarna, ca 4 km från Kathmandu
Flickorna har relativt nyligen flyttat in i det nya hus vi hyr och vi var oerhört rädda att hemmet inte skulle gå att flytta in igen eftersom det uppstått sprickor i fastigheten redan efter det första skalvet. Fastigheten konstaterades dock säker av fastighetsingenjörer och flickorna flyttade åter in.

 

Väldigt snabbt på eftermiddagen den 25 april lyckade huspappa Julius införskaffa tält åt flickorna och de sex sjuksköterskeelever som befann sig i Kathmandu som nu flyttades till flickhemmet. Vi är mycket glada att föreningen valde att hyra en stor tomt som sedan inhägnades med ett kraftfullt stängsel, finansierat med hjälp av den insamling som genomfördes innan jul 2014 för att utrusta den nya flickhemmet. Det har gjort att flickor och personal har kunnat sova tryggt i de tält som de fått evakuera till vid de olika skalven.

 

Småbarnshemmet i Naya Basti, Jorpati i den nordöstra utkanten av Kathmandu
Småbarnens matrum och lekrum blev mycket svårt skadade redan vid första skalvet och kan inte repareras, likaså skadades den intilliggande större byggnaden där barnens montessoriförskola inrymdes. Barnen och personalen fick presenningar och även tält efter någon dag, men deras situation är besvärlig i det tätt bebyggda centrala Kathmandu. De kunde efter en vecka flytta in i två mindre rum som föreningen hyrt, men efter det andra skalvet den 12 maj sover personal och barn ute i tält på en intilliggande skolgård. Barnens lekutrymme är mycket begränsat och personalens kok och tvättmöjligheter har försvårats. Vi oroar oss förkylningar hos barnen och arbetar på att försöka finna en permanent lösning för dem.

 

Jordbavning 3
Jordbavning 4

Jordbavning 1
Jordbavning 2
Flickhemmets trädgård har förvandlats till tältläger där flickorna, personalen
och våra sjuksköterskestudenter
för tillfället bor.