Title Image

Ekonomi

Fördelning av insamlade medel 2022:

 

3,1% administrativa kostnader. Det inkluderar avgiften till Svensk insamlingskontroll, auktoriserad revisor och bankavgifter.

Sammanfattning 2022
Under 2022 uppgick föreningens intäkter till 1 909 251 kronor. Totalt uppgick utgifterna till 2 294 399 kronor, vilket innebär att föreningen gjorde en förlust på 195 148 kronor. För att täcka förlusten användes fonderade medel. Likaså har 107% av ändamålsbestämda medel kunnat användas för det dom avsatts till – det kan t ex vara medel som donerats för ett specifikt ändamål, en students utbildningsavgifter.

Läs mer i verksamhetsberättelsen nedan.