Title Image

Barnhem

Föreningen ger stöd till tre barnhem i Kathmandu; flickhemmet i Tinchulee, Manjushree hemmet i Naya Basti och ett hem för barn från Santinagar slumområde. Barnen kan som längst bo på våra hem till det de fyller 18 år. Föreningen tar inte längre emot nya barn, utan vi prioriterar att stötta de barn som nu bor hos oss med utbildning och ger stöd till familjer på landsbygden så att de kan bli självförsörjande.

 

 

Flickhemmet i Tinchulee – Child Help and Care Center

 

Vårt hem ligger i Tinchulee, Boudhanath i nordöstra delen av Kathmandu. Här bodde som mest 15 flickor mellan 4 – 12 år som tidigare levde på gatan. Flickorna kan bo kvar på hemmet till de fyller 18 år, då flyttar de till studentboende eller egen lägenhet med fortsatt stöd från föreningen. För närvarande (våren 2023) har flickhemmet 6 inneboende flickor. Föreningen planerar att stänga hemmet efter att de flyttat för vidare för studier vid 18 års ålder.

 

Alla flickor går i privat skola där de får betydligt mer undervisningstid än i den statliga skolan. Där trivs de också jättebra och går med glädje till skolan varje dag. Det går också bra för flickorna i skolan, och efter en stor insats av vår personal så är de alla godkända i alla ämnen. Flera av flickorna har mycket höga betyg, och har till och med fått hoppa över klasser vilket är otroligt bra eftersom de flesta av dem inte gick i skolan innan de kom till oss.

 

Vi ska försörja alla våra barn tills de har en yrkesutbildning eller en högre utbildning. Vi kommer inte att släppa barnen förrän de klarar av att stå på egna ben, kan försörja sig själva och sina framtida barn. Våra flickor är duktiga och ambitiösa och har stora planer för framtiden. En vill bli läkare, en annan advokat och en tredje ingenjör. Drömmarna om framtida yrkesliv är många och vi är glada att flickorna har drömmar. Det ger oss en bekräftelse att vi ger barnen hopp. Nästa steg är att förverkliga flickornas fina drömmar och vi tror att det är möjligt. Drömmarna ska en dag bli flickornas verklighet. Läs mer om flickornas yrkesdrömmar.

Shhiring, health assistant, arbetar för föreningens sjukvårdsprojekt.

Mira, studerar till journalist, och skriver kortare reportage för föreningen

Saabi, läser sista året och blir färdig socialarbetare 2024, hon ansvarar för uppföljning av barnen i Santinagar.

Alla tre har fått sin utbildning genom stödet från Föreningen Gatugarn i Nepal

Zogchen Khangnyitsangs film om Child Help and Care Center

Manjushree Child Care Center

 

På vårt Manjushree Child Care Center bodde det från början 14 barn i förskoleåldern. Efter hand som vi lyckats hitta anhöriga till barnen kunde många av dem flytta hem med ekonomiskt stöd från oss. Vi fortsätter att betala skolavgifter, handikapphjälpmedel när det behövs och i ett par fall levererar vi också säckar med ris och linser när familjerna har det extra besvärligt att klara maten för dagen.

 

Nu har vi bara fyra flickor och två pojkar kvar på Manjushree hemmet och så små hem får man inte driva. För att vi skulle kunna fortsätta ge de barn vi ansvarar för en trygg uppväxt så fick nio barn som en annan svensk organisation ansvarar för, Karuna Child Care, flytta in och vi kan tillsammans fortsätta driften av Manjushree. 

 

Barnhemmet i Santinagar

På barnhemmet i Santinagar bor 11 barn (våren 2023). Barnen är i åldrarna 12-16 år. Tillsammans med en församling i slumområdet har vi kunnat ge stöd till barn i slumområdet genom att erbjuda boende, mat och skolgång.