Föreningen för gatubarn i Nepal är en ideell förening som samlar in pengar för att ordna permanent boende för gatubarn eller barn i riskzonen att hamna på gatan i Nepal. I det arbetet har vi hög prioritet på flickor då traffickingrisken är mycket hög för dem.

 

Vidare ska föreningen bekosta utbildningar till barn och ungdomar utan möjlighet att få utbildning på annat sätt samt ge mat till barn som ännu lever på gatan.

 

Som ett led att minska mödradödligheten har föreningen i liten skala påbörjat arbetet med att utbilda barnmorskor. Utbildningen ges till unga flickor från fattiga familjer som saknar möjlighet till högre studier.

 

Vårt arbete i Nepal är småskaligt och görs med långsiktighet och där vi arbetar för hållbarhet snarare än kvantitet. Alla insamlade pengar går direkt till vår verksamhet i Nepal. Allt arbete i föreningen i Sverige sker på ideell basis och vi mycket låga administrativa kostnader, som avgift för vårt 90-konto, bankavgifter och auktoriserad revisor.

 

Föreningen har sin svenska bas i Gävle, men insamlingsarbetet bedrivs på medlemmars initiativ på flera håll i landet.  Arbetet i Nepal bedrivs genom tre registrerade nepalesiska organisationer, NGOs – Non Govermental Organizations; Child Help and Care Center,  Manjushree Child Care Center och Karuna Child Care.