Title Image

Skattereduktion för gåvor

Från 1 juni 2019 är det möjligt att få skattereduktion för gåvor.  Föreningen för gatubarn i Nepal är godkänd gåvomottagare 2020-08-24. Från det datumet kan det vara möjligt att få skattereduktion för gåvor till föreningen.

Hur fungerar det?

–  Gåvan per tillfälle måste vara minst 200 kronor. 

 

–  Skattereduktionen är 25% av gåvobeloppet.

 

–  För inkomstår 2023 (inkomstdeklarationen 2024) kan du få skattereduktion med högst 3000 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år. 

 

–  Har du gett gåvor för mindre än 2000 kronor under ett år får du ingen skattereduktion. Totalbeloppet gäller för alla godkända gåvomottagare, du kan alltså få skattereduktion oavsett om du ger till en eller flera organisationer.

 

–  Gåvor ska avse social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

 

–  Gåvor avsedda för högre studier berättigar inte till avdrag. 

Förutsättningar för att få avdrag 

För att kunna ta del av skattereduktionen behöver du ha fyllt 18 år och ha ett personnummer som gåvan kan kopplas till. 

Du som önskar göra avdrag, skicka följande information till oss: 

 

Namn
Personnummer
Postadress
E-postadress

 

Om du ger gåvan som en bankkontoöverföring (stående överföring) måste du också ange den betalningsreferens/meddelande som du anger vid överföringen för att vi ska kunna koppla gåvan till rätt givare. Om du gett gåvan via Facebook’s gåvoknapp måste du skicka in ditt kvitto från Facebook.

Skicka uppgifterna till skattereduktion@gatubarnnepal.net

När kommer återbäringen

Föreningen lämnar kontrolluppgift till Skatteverket. Skatteavdraget redovisas i deklarationen året efter att gåvan givits. Det innebär att gåvor som ges år 2020 kommer att synas i inkomstdeklarationen år 2021. 

Klicka här för att läsa mer om skattereduktion för gåvor hos Skatteverket.

 

GDPR 

Dina personuppgifter används endast för att du ska kunna få skattereduktionen och sparas bara så länge Skatteverket kräver detta av oss som gåvomottagare. Dina uppgifter används inte till något annat.

 

Höj din månadsgåva utan att det kostar dig mer!