Givare

Stort tack för att ni hjälper oss hjälpa i Nepal! Era bidrag går till våra verksamheter;
barnhemmen i Nepal, våra barnmorskestudenter och till barnen som fortfarande lever på gatan.

Oasen_Vasteras
Big travel
CTL konsulterna
hushållstjänst
item
ossen


simply yoga
SLHM
svenska pantbanken
EPI
rbk

New Hope

Apollo

Akribi