Title Image

Saabi

Saabi har till största del växt upp på Manjushree-hemmet men växelvis också försökt bo hos sin mamma. På grund av en mycket orolig miljö där Saabi inte fick möjlighet att studera har hon återkommit till tryggheten hos Dolma på Manjushreehemmet och kunnat ta examen från klass 12 med utmärkt resultat. Från att ha varit hemmets blygaste och räddaste barn har hon utvecklats till en målfokuserad 18-åring som 2019/2020 går första året på utbildningen till socialarbetare. Nepal behöver socialarbetare som Saabi i framtiden.

Hjälp till att finansera en utbildning

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildningar har vi flera bidragsgivare kopplade till person. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa utbildningar. Kontakta eva@gatubarnnepal.net om du vill hjälpa till.