Title Image

volontär

Volontärer och ”voluntourism” är en svår fråga. Vi vill väldigt gärna ha fler volontärer som är beredda att hjälpa till att samla in pengar till barn och ungdomar i Nepal. Det är arbete som i huvudsak genomförs i Sverige.

 

Det finns många bra idéer hur man kan göra. Här är några exempel:

 

Ordna kakkalas som damerna i Sjurberg i Dalarna gör varje år. De bakar och ställer sedan till stort kaffekalas i bystugan i Sjurberg norr om Rättvik. Behållningen skänker de till Nepal.

 

Arrangera en konsert med musiker och sångare som ställer upp gratis. Det har flera gjort, till exempel i Staffanskyrkan i Gävle inför jul. Varje sommar arrangeras också en riktig musikfest på Tomnäs utanför Borlänge där många musiker ställer upp gratis. Inget inträde men frivilliga gåvor till Nepal.

 

Adventsevenemang med försäljning av saker från Nepal brukar anordnas lördagen före första advent i Gävle.

 

Cykla Vättern runt, sälj biljetter till personer som vill springa uppför Gesundaberget och flera andra idrottsliga arrangemang har ordnats av våra medlemmar.

 

Håll en föreläsning om Nepal, visa bilder och samla in pengar eller värva fler medlemmar.

 

Ordna klädbytardagar, caféer, tävlingar eller något annat. Din kreativitet har inga gränser.

 

Berätta för oss i föreningen när du planerar något så skriver vi på vår hemsida också, förser dig med information du kanske behöver och är beredda att svara på frågor.

 

Volontärer i Nepal?

Vi kan inte ta emot volontärer i vår verksamhet i Nepal. Det finns många skäl till det och det viktigaste är att det inte är tillåtet att ta emot utländska volontärer inom verksamhet för barn. Tidigare har det varit möjligt men det är det inte längre. Det finns också många andra viktiga aspekter, till exempel att barnen på barnhem inte alls mår bra av att det kommer och går främmande människor hela tiden. Just som barnen har knutit an till någon så försvinner den personen. Barnen har vanligen gått igenom flera traumatiska upplevelser, varit med om uppslitande skilsmässor, blivit övergivna och om de återigen drabbasav människor som överger dem efter någon månad eller två skadas deras möjlighet att knyta an och känna tillit till andra människor ännu mer. De som arbetar med våra barn är fast avlönad nepalesisk personal som stannar hos oss i åratal och garanterar kontinuiteten för barnen.

 

Det finns några få undantag: Du som är student på kandidat-eller magisternivå inom socialt arbete, psykologi eller mänskliga rättigheter kan få vår hjälp att hitta praktikplats för din internationella praktik eller uppsatsarbete. Det sker då hos någon av våra samarbetsorganisationer som har rätt attta emot internationella studenter. Till exempel hos ”Chhori” en nepalesisk organisation som arbetar mot trafficking.

 

Kom som gäst och besök våra verksamheter

Du är välkommen som gäst att hälsa på och sätta dig in i verksamheten. Vi är lite restriktiva med besök på barnhemmen om du inte har särskilda skäl att träffa barnen. Du kanske är fadder och vill besöka ditt fadderbarn och då ordnar vi detta i skolan eller hemmet. Om du är lärare eller förskollärare kan vi arrangera möten med vår personal och samtal om pedagogik. Eller om du vill vara ute på landsbygden och observera en skolas arbete några dagar kan vi ordna detta i Rathankot där vi byggt en skola. Om du är sjuksköterska, barnmorska eller läkare kan du följa arbetet vid en health post på landsbygden där någon av våra sjuksköterskor arbetar men du ska inte själv utföra arbete utan mer fungera som mentor åt våra health assistants, sjuksköterskor och skilled birth assistants. Eller kanske vandra med en health assistant som gör hembesök på landsbygden hos familjer och ger råd om familjeplanering? Du är också välkommen att besöka de byar där vi arbetar med självförsörjningsprojekt. Vi har projekt med biodling, getter, jakar, höns, växtodling, tillverkning av byggnadsmaterial, kvinnogrupper som arbetar med mikrolån.