Title Image

Årsmöte 23 april

Årsmöte 23 april

Välkommen till föreningens Årsmöte den 23 april kl 11:00. Mötet hålls i Pantbanken Sveriges lokaler på Storgatan 8 i Stockholm. Det är även möjligt att delta i mötet digitalt. Anmäl dig till mötet på info@gatubarnnepal.net ange i din anmälan om du kommer till Stockholm eller deltar digitalt. Vi vill ha din anmälan senast den 19 april.

Varmt välkommen önskar styrelsen för Föreningen Gatubarn Nepal

Styrelsen har under 2022 bestått av

ordförande Ylva Lilja (väljs på ett år i taget)
vice ordf Tero Lehtonen (perioden 2022-2023)
Kjell Lundberg (perioden 2021-2022)
Margareta Appell (perioden 2022-2023)
Lina Gyllensten (perioden 2022-2023)
Felicia Lilja (perioden 2022-2023)
Anne-Christin Sundell (perioden 2021-2022)
Elisabet Lundberg (perioden 2021-2022)
Annelie Dahlgren (perioden 2021-2022)

Verksamhetsberättelsen för 2022 hittar du här Verksamhetsberattelse_2022-signerad-av-9-1.pdf (usercontent.one)