Title Image

BABITHA

Som de flesta Badi kommer även Babitha från västra Nepal. Babitha har växt upp på en annan organisations barnhem. Nu studerar hon andra året på utbildningen till farmaceut, en utbildning som är kortare än den svenska apotekarutbildningen, endast 3 år. Men även farmaceuter behövs hos Badi så hon kommer att bli till stor nytta där. Dessutom är en stor del av denna utbildning tillgodoräkningsbar på läkarutbildningen och det är Babithas långsiktiga dröm att bli läkare.

Hjälp till att finansera en utbildning

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildning för dessa flickor har vi flera bidragsgivare kopplade till varje flicka. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa unga flickor som går sjuksköterskeutbildning. Kontakta eva@gatubarnnepal.net om du vill hjälpa till.