Title Image

Manjushree Child Care Center

På vårt Manjushree Child Care Center bodde det från början 14 barn i förskoleåldern. Efter hand som vi lyckades hitta anhöriga till barnen kunde många av dem flytta hem med ekonomiskt stöd från oss. Vi fortsätter att betala skolavgifter, handikapphjälpmedel när det behövs och i ett par fall levererar vi också säckar med ris och linser när familjerna har det extra besvärligt att klara maten för dagen.

Kvar på Manjushree-hemmet blev till slut bara fyra flickor och en pojke och så små hem får man inte driva. För att vi skulle kunna fortsätta ge de barn vi ansvarar för en trygg uppväxt så fick nio barn som en annan svensk organisation ansvarar för , Karuna Child Care, flytta in och vi kan tillsammans fortsätta driften av Manjushree. Läs mer om våra barn på småbarnshemmet.

 

Småbarnshemmet
Några av våra förskolebarn som de såg ut när vi startade verksamheten