Title Image

Bli fadder

Många faddrar berättar om tillfredsställelsen i att se sina fadderbarn göra framsteg. De berättar om kontakten med sina fadderbarn och om glädjen att få svar på sina brev. Flera faddrar har också besökt ”sina” barn på plats i Nepal – ett möte som är svårt att återge.

Som fadder ger du 200 kr i månaden tills ”ditt” barn gått färdigt en yrkesutbildning, eller åtminstone avklarat gymnasieskolan. Stödjer du en flicka får hon, tack vare dig, en möjlighet att gå från slum till utbildning och så småningom också ett riktigt yrke.

Varje fadder är enormt värdefull och det månatliga stödet skapar ro och möjligheter för barnen.

Förutom vanligt fadderskap kan du även stötta blivande barnmorskor. Utbildade barnmorskor är väldigt viktiga för att minska antalet föräldralösa och hemlösa barn i Nepal. Med ett bidrag på 300 kr i månaden hjälper du till med en flickas barnmorskeutbildning.

Att vara fadder är ett långsiktigt åtagande som ger kontinuitet. Kontinuitet är stommen för att vi ska lyckas stödja barnen tills de blivit självförsörjande. Hör av dig till eva@gatubarnnepal.net om du vill ha ett fadderbarn i Nepal.
[/span7]
[span4]

[/span4]
[/row]