Title Image

CHHIRING

Chhiring lever med sin tibetanska mamma och styvfar i Tsunikel på norra sidan av Kathmandu. Hon tog examen till Health Assistant november 2019 och har därefter växlat med arbete på deltid och vidare studier. När corona-pandemin slog till med full kraft anställde vi Chhiring för att arbeta i slumområdet Shantinagar med att se till att barnen fick tillräckligt med mat och grundläggande sjukvård. Chhiring fick också ansvaret för att leda ”Food & Health Camps” vi anordnade på landsbygden för att säkerställa att färre barn skulle drabbas av svält och att deras mammor skulle överleva. För att klara dessa krävande uppgifter har vi ordnat med Doktor Rishav som mentor åt Chhiring och hon arbetar också en del i hans tele-medicinprojekt.
Hennes mål är att längre fram också få bli ”Skilled Birth Attendant” och arbeta i Sindhupalchowk eller Dhading där hon har släktingar. Eller kanske en högre utbildning inriktad mot folkhälsoplanering. Chhiring har visat oanade talanger inom logistik och besitter ett stort mod. Vi bedömer att hon kommer att kunna gå långt i att hjälpa sitt folk inom hälsovård.

Hjälp till att finansera en utbildning

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildning för dessa flickor har vi flera bidragsgivare kopplade till varje flicka. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa unga flickor som går sjuksköterskeutbildning. Kontakta eva@gatubarnnepal.net om du vill hjälpa till.