Title Image

DEVI

Devi, som kommer från Baghardi sydvästra Nepal var 11 år gammal och ansågs gammal nog att säljas då hon togs hon om hand av en kristen pastor och kom till ett barnhem där hon fick fortsätta sin skolgång. Hon är bara 18 år men går redan andra året till laboratorieassistent på Sankarapour Academy iKathmandu.Tanken bakom att inte bara utbilda sjuksköterskor och barnmorskor utan också en laboratorieassistent beror på att inom Badifolket finns inga utbildade inom hälsovård och vi vill utbilda inom flera hälsoyrken för att det ska finnas ett komplett hälsoteam inom Badi i framtiden.

Hjälp till att finansera en utbildning

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildning för dessa flickor har vi flera bidragsgivare kopplade till varje flicka. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa unga flickor som går sjuksköterskeutbildning. Kontakta eva@gatubarnnepal.net om du vill hjälpa till.