Title Image

KALPANA

Kalpana från Dailek är 19 år och går andra året på utbildning till Health Assistant. Detta är en mer tekniskt inriktad utbildning än undersköterska eller sjuksköterska och de som efter utbildningen klarar ”lok sewa”-examen är behörig att arbeta också i ledande positioner på en ”health post” som är en vårdcentral på landsbygden. Kalpana växte upp på barnhem och drömmer om att komma tillbaka till Badibyarna för att arbeta med hälsovård.

Hjälp till att finansera en utbildning

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildning för dessa flickor har vi flera bidragsgivare kopplade till varje flicka. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa unga flickor som går sjuksköterskeutbildning. Kontakta eva@gatubarnnepal.net om du vill hjälpa till.