Title Image

KARMU

Karmu från Dolakha, leg Health Assistant 2018. En Health Assistant har 10 år grundskola+3 år Medical College. Nivå mellan undersköterska och sjuksköterska men H.A. är en lite mer tekniskt inriktad utbildning som förbereder för att vara ansvarig på en Health Post, vårdcentral på landet. Karmu harklarat lok sewa-examen som krävs för statliga tjänster. Nuarbetar honpå All Nepal Hospital i Kathmandu och breddar sin kompetens. Efter 18 månaders arbete är det dags att åka hem till Dolakha våren 2020 och arbeta på en vårdcentral.

Hjälp till att finansera en utbildning

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildning för dessa flickor har vi flera bidragsgivare kopplade till varje flicka. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa unga flickor som går sjuksköterskeutbildning. Kontakta eva@gatubarnnepal.net om du vill hjälpa till.