Title Image

MAHIMA

Mahima kommer från Jhapa längst nere i det sydöstra hornet av Nepal. Examinerad sjuksköterska 2018, den kortare utbildningen (mellan undersköterska och sjuksköterska) Hon klarade också lok sewa-examensom krävs för statlig anställning i första försök. Nu arbetarhon på Norvik Hospital I Kathmandu för att få mer erfarenhet innan hon reser hem till Jhapa våren 2019och arbeta på hälsocentral. Långsiktig plan är att gå vidare med Bachelor of Science in Nursing där också mer kunskap inom förlossning ingår.

Hjälp till att finansera en utbildning

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildning för dessa flickor har vi flera bidragsgivare kopplade till varje flicka. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa unga flickor som går sjuksköterskeutbildning. Kontakta eva@gatubarnnepal.net om du vill hjälpa till.