Title Image

Nepalresor

Medlemmar i föreningen reser flera gånger om året till Nepal. En del för att vandra och en del för att vara i Kathmandu och för att besöka hemmen.

 

På höstarna när det åter blir torrare klimat och det fortfarande är behagligt väder brukar vi vara flera som gör längre vandringar i Himalaya. På våren genomförs kortare vandringar och du som är medlem är alltid välkommen att höra av dig så ser vi om vi är flera som vill vandra tillsammans. Ibland gör vi kortare utflykter med barnen i Kathmandudalen.

När du vill åka till Nepal – ta kontakt med oss. Kanske är det fler av våra medlemmar som är på plats samtidigt.