Title Image

Rädda barnen från gatorna – ett samtal om att bekämpa barntrafficking

Rädda barnen från gatorna – ett samtal om att bekämpa barntrafficking

Rädda barnen från gatorna – ett samtal om att bekämpa barntrafficking‍ (webflow.io)

DigitalTolk bjuder in till ett samtal om hur humanitär hjälp kan utgöra en avgörande faktor för att förändra liv. Diskussionen utgår från föreningen för gatubarn i Nepal, som arbetar för att skapa rätt förutsättningar för att barn och ungdomar inte ska säljas och hamna i trafficking.

Bland annat besvaras följande frågor:

Hur grundades organisationen och hur har utvecklingen sett ut?

Vilka utmaningar ställdes föreningen inför när man försökte bekämpa problemen med korruption, byråkrati och kulturella hinder under arbetet i Nepal?

Vilka specifika språkbarriärer står föreningen inför idag och i vilka situationer?

Vilka strategier eller verktyg skulle kunna användas för att förbättra kommunikationen och hjälpa ännu flera mer effektivt?

Följ länken och lyssna på samtalet om du vill veta lite mer om vår förening.