Title Image

RITA

Rita från Ramechap tog examen som Health Assistant 2018. Hon har också haft möjligheten att göra en kort praktikperiod i Tyskland sommaren 2018 tack vare en privat donation från en tysk fadder. Rita har arbetat tre månader på Health Post i Rathankot och skött arbetet mycket bra. Vi har också skickat ut henne på landsbygden i olika projekt med skolor. Ritas föräldrar är döda och hon har vuxit upp på barnhem men är nu hemma i Ramechap igen där hon kan bo hos en faster. Hennes långsiktiga plan är att fortsätta studera inom hälsoplanering.

Hjälp till att finansera en utbildning

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildning för dessa flickor har vi flera bidragsgivare kopplade till varje flicka. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa unga flickor som går sjuksköterskeutbildning. Kontakta eva@gatubarnnepal.net om du vill hjälpa till.