Title Image

Saabi

Saabi har till största del växt upp på Manjushree-hemmet men växelvis också försökt bo hos sin mamma. På grund av en mycket orolig miljö där Saabi inte fick möjlighet att studera har hon återkommit till tryggheten hos Dolma på Manjushreehemmet och kunnat ta examen från klass 12 med utmärkt resultat. Från att ha varit hemmets blygaste och räddaste barn har hon utvecklats till en målfokuserad ung kvinna som nu går utbildning till socialarbetare på universitetet i Kathmandu. På grund av den långa pandemin har utbildningen försenats och hennes examen kommer troligen att bli i början av 2023 istället för våren 2022. De teoretiska studierna går fint att klara på distans från studentrummet men allt fältarbete har skjutits upp till pandemin släppt greppet. Nepal behöver socialarbetare som Saabi i framtiden.

Hjälp till att finansera en utbildning

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildningar har vi flera bidragsgivare kopplade till person. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa utbildningar. Kontakta eva@gatubarnnepal.net om du vill hjälpa till.