Title Image

SANGEETA

Sangeeta från Surkhet I västra Nepal går sitt tredje år på sjuksköterskeutbildningen I Kathmandu. Hon är bland de bästa i klassen och har redan hunnit vara ute på praktik på landsbygden. Hon är helt säker på att hon valt rätt utbildning och ser nu ännu tydligare att hennes framtid är att hjälpa kastlösa att få ordentlig hälsovård. Efter examen hösten 2020 måste Sangeeta arbeta en period innan hon är behörig att gå vidare till Skilled Birth Attendant. Sangeeta var den första från Badi-befolkningen som började Medical College. Badi är de som är förutbestämda att bli prostituerade men Sangeeta har kämpat för att få utbildning istället.

Hjälp till att finansera en utbildning

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildning för dessa flickor har vi flera bidragsgivare kopplade till varje flicka. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa unga flickor som går sjuksköterskeutbildning. Kontakta eva@gatubarnnepal.net om du vill hjälpa till.