Title Image

Sapana

Sapana kommer från en by i närheten av Surkhet i västra Nepal. Hon kom till en annan organisations barnhem när hon var 10 år gammal på grund av risken att hon annars skulle tvingas till prostitution.Hon började studera på sjuksköterskeprogrammet i Kathmandu 2017 och beräknas ta sin grundläggande examen hösten 2020. Sapana är intresserad av vidareutbildning till barnmorska när honarbetat som sjuksköterska en tid.

Hjälp till att finansera en utbildning

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildning för dessa flickor har vi flera bidragsgivare kopplade till varje flicka. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa unga flickor som går sjuksköterskeutbildning. Kontakta eva@gatubarnnepal.net om du vill hjälpa till.