Title Image

SARMILA

Sarmila från Tistung, leg Health Assistant 2018 har arbetat 10 månader på sjukstugan i Rathankot i Sindhupalchowk. Hon är en duktig pedagog och undervisar också skolbarnen i hälsa både i Rathankot och andra byar vi skickat henne till i våra projekt. Sarmila har också arbetat med Care Mahilas menskoppsprojekt. Sarmila är en riktig tuffing och har sedan arbetat i två år som medicinsk ansvarig på bygget av vattenledningen från Melamchi till Kathmandu. En bra förberedelse i akutmedicin som kommer väl till pass när hon återgår till hälsocentral på landsbygden. När det arbetet tog slut gick hon efter en kort ledighet hemma hos familjen över till ett utmanande uppdrag på hälsostationen i Rasuwa, ett distrikt i norr på gränsen mot Tibet (Kina)

Hjälp till att finansera en utbildning

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildning för dessa flickor har vi flera bidragsgivare kopplade till varje flicka. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa unga flickor som går sjuksköterskeutbildning. Kontakta eva@gatubarnnepal.net om du vill hjälpa till.