Title Image

Till alla er som stöttar barn och ungdomar som vi arbetar för i Nepal

Till alla er som stöttar barn och ungdomar som vi arbetar för i Nepal

Vi jobbar vidare med våra två barnhem och alla de barn som bor i familjer men får sin skolgång betald via våra faddrar. Vi fortsätter arbeta i slumområdet Shantinagar för att barnen där ska överleva genom att de får rent vatten och mat.
Självklart fortsätter vi att bekosta utbildning på Medical College till våra 12 studenter som ska bli sjuksköterskor, barnmorskor eller läkare. Det är mångåriga engagemang som verkligen kräver att vi har uthålliga faddrar som förstår att allt är förgäves om de skulle avbryta sitt fadderskap i förtid.
Vårt samarbete med Nepal Compassion in Action – Gayatri Fund, där vi tar ansvar för byggandet av en skola i byn Rathankot, vattenprojekt i flera byar och hjälp till självhjälp så att människor på landsbygden ska kunna försörja sig själva och inte tvingas sälja sina barn fortsätter också.
Att starta verksamheter i ett land som Nepal kräver långsiktighet och uthållighet. För det går inte att bara upphöra med hjälpen för vad händer då med barn som bor på barnhemmen? Vad skulle hända då med studenter som inte har tagit sin examen ännu? De riskerar att hamna på gatan igen och det får bara inte hända.
Det är klart att det genom åren händer saker som är besvärliga. Då måste man ta tag i det och åtgärda. Lösa de problem som uppstår. Inte bara lämna barn, personal och samarbetspartners för att det tar emot någonstans.
För att klara det behöver man ha hög närvaro. Ansvariga från moderorganisationen som är på plats och förstår verksamheten tillräckligt för att kunna ställa alla relevanta frågor och träffa alla barn och studenter, leva med verksamheten i perioder, skaffa sig pålitliga kontakter. Våga vara obekväm när det behövs för att säkerställa att verksamheten är sund och bra och följer de riktlinjer vi satt upp. Helt enkelt att arbeta på det sätt som våra bidragsgivare förväntar sig.
Vi får just nu många frågor från våra medlemmar och andra bidragsgivare om en annan organisation i Sverige som valt att upphöra med finansiering av hem i Nepal. Vi får frågor om vi har något samröre med den organisationen. Nej, det har vi inte. Vi tar ansvar för vår verksamhet i Nepal och du som bidragsgivare kan vara säker på att vi kommer inte att dra oss ur så länge det är tillåtet att verka i Nepal som utländsk organisation.
Varma hälsningar
Eva Holmberg Tedert och styrelsen