Title Image

USHA

Usha kommer från västra Nepal där hon växt upp med sin mamma och fem systrar. Pappan lämnade familjen för att frun bara födde döttrar. Mamman har arbetat hårt med tvätt och som bärare på byggen för att alla döttrarna ska få utbildning upp till motsvarande gymnasiet. Nu går Usha första året på kandidatutbildningen till sjuksköterska.

Hjälp till att finansera en utbildning

 

För att föreningen ska ha möjlighet att bekosta utbildning för dessa flickor har vi flera bidragsgivare kopplade till varje flicka. Vi har ännu inte finansiering till dem alla så vi tar tacksamt emot fler bidragsgivare till dessa unga flickor som går sjuksköterskeutbildning. Kontakta eva@gatubarnnepal.net om du vill hjälpa till.