Det finns flera sätt att bidra på. Vi på föreningen verkar på plats i Nepal och har daglig kontakt med flickorna på barnhemmen och på gatan. Vi verkar för att skapa en frizon och en tryggare plats där flickorna får utbildning och en möjlighet att utbilda andra i samma situation. Vi ger flickorna ett hopp om ett liv. För oftast handlar det om just liv och död. Hjälp oss att rädda gatubarnen i Nepal från ett liv på gatan. Ditt bidrag gör stor skillnad.

Ge en gåva

 

Vill du hjälpa oss med våra verksamheter till Nepal kan du ge en gåva till föreningen. Du väljer själv belopp och betalar in via swish, bankgiro eller postgiro.

 

Ge en gåva

Bli medlem

 

Hjälp oss att hjälpa gatubarn i Nepal genom att bli medlem i vår förening. Ju fler medlemmar vi blir desto större nytta kan vi göra på plats i Nepal. Medlemmar är en väldigt viktig bas för en liten förening som vår.

 

Bli medlem

Volontärarbete

 

Vi vill väldigt gärna ha fler volontärer som är beredda att hjälpa till att samla in pengar till barn och ungdomar i Nepal. Det är arbete som i huvudsak genomförs i Sverige.

 

Läs mer om volontärarbete

Andra sätt att bidra

 

Många frågar oss efter sätt att hjälpa till. Förutom att bli medlem, volontär och/eller skänka pengar till oss finns såklart många andra sätt att göra barnens tillvaro i Nepal bättre.

 

Läs mer om andra sätt att bidra