Title Image

Alisha studerar till socialarbetare i Bangalore

Alisha studerar till socialarbetare i Bangalore

Alisha är en blivande socialarbetare, som studerar i Bangalore i Indien. Framtiden blir mer och mer verklig. Praktik på sjukhus, ungefär motsvarande sjukhuskurator. Många patienter har psykiska problem eller psykiatriska tillstånd. Svårt, intressant, givande och ibland skrämmande. Att möta detta under handledning är bra. Känner tacksamhet över att Alisha läser i Indien. Utbildningen där har bättre upplägg än i Nepal och studenterna får möta verkligheten under strukturerade former. Det ger dem en säkrare bas i framtidens yrkesliv.