Title Image

Flickorna växer upp

Flickorna växer upp

Liksom alla barn växer våra flickor i Nepal upp och blir flygfärdiga. En del väljer att studera vidare på högre utbildning med fortsatt stöd från föreningen, andra, som t ex Januka, som har fått stöd i många år har under år 2022 slutat klass 10. Nu arbetar hon deltid i butik och försörjer sig medan hon läser lite på kvällarna.