Title Image

Global Hunger Index varnar om situationen i Nepal

Global Hunger Index varnar om situationen i Nepal

Stunting rörde 57% av alla barn under 5 år 2001. År 2019 hade Nepal, tack vare hårt arbete, fått ner siffran till 32%. Men enligt Unicef gick Nepal tillbaka kraftigt under pandemin och kom åter till siffrorna som gällde i början av 2000-talet.

2019 års siffra på 32% ses som en stor seger men nu efter pandemin kan det röra sig om uppemot hälften av barnen under 5 år. Det är fruktansvärt inte bara på individnivå om mellan vart tredje och vartannat barn är så undernärt att det riskerar att få men för livet.

Stunting leder ofta till inlärningssvårigheter, dålig fysiskt utveckling, ökad benägenhet att få sjukdomar genom hela livet. Bl. a. ses ökad förekomst av lunginflammationer och magåkommor bland undernärda barn. Kognitiva förmågor utvecklas inte som de borde, svårigheter att klara skolarbetet är vanligt. Detta är en katastrof för ett land om så många i befolkningen inte utvecklas till att nå sin fulla potential. Stunting börjar ofta i fosterstadiet då mamman är undernärd.

Tack till alla er som genom åren hjälpt oss att se till att barn får mat, hälsovård och utbildning. I vår verksamhetsrapport för 2022, som kommer till årsmötet i april, kommer vi att göra en sammanfattning så ni kan se vad ni bidragit till ända sedan 2010. Det är fler barn än ni anar som fått hjälp.

Hälsningar

Eva

25Du och 24 andra

1 kommentar

Omtanke

Omtanke

Kommentera

Dela