Title Image

Health assistants i Humla

Health assistants i Humla

Nyheter från våra Health Assistants i Humla.

Vi har inte varit i kontakt sedan 22 mars då Sonam Dolma och Chhiring reste upp till Challa, en av de mest svårtillgängliga och avlägsna byarna i Humla, nordvästra Nepal.

Befolkningen här uppe är tibetaner och väldigt få har gått i skolan då skolan i Yalwang i övre Humla inte kunde öppna förrän efter inbördeskriget som pågick till 2006. Det innebär att de flesta vuxna inte kan läsa eller skriva, utom de män som varit i kloster.

Via den lilla men naggande goda organisationen KMCH i Sverige kom jag i kontakt med Sonam Dolma. KMCH hade byggt ett skolhem för barnen från avlägsna byar så de skulle kunna ta del av skolundervisningen i Yalwang när skolan öppnat 2008. Sonam Dolma från högt belägna byn Challa var en av de första elever som gick ut skolan i Yalwang och KMCH undrade om hon kunde ha någon chans att få komma med i vårt program för sjukvårdsutbildning.

För oss var Humla helt rätt med tanke på att både mödra- och barnadödligheten låg på astronomiska höjder, sjukvården obefintlig och infrastrukturen också obefintlig.

Sonam Dolma fick komma ner till Kathmandu och börja förberedande utbildning för att kunna komma in på Medical College. Nu, sex år senare, arbetar hon som Health Assistant i detta avlägsna distrikt. Då hon hade så kort arbetslivserfarenhet då vi skickade upp henne dit för att driva den lokala lilla vårdinrättning som redan fanns men inte hade personal, skickade vi med henne Chhiring som redan hunnit arbeta som health assistant i tre år. Bland annat i våra hälsovårdsprojekt i slumområdet Shantinagar men också i andra områden. En annan fördel med Chhiring är att hon talar tibetanska vilket är ett måste för att kunna arbeta i Humla.

Nu är Chhiring nere i Yalwang, huvudbyn i övre Humla, en by som ligger vid den första bilväg (för jeepar) som håller på att byggas mellan distriktshuvudstaden Simikot och Hilsa, gränsstationen mot Tibet (Kina). Där kan det ibland finnas sporadisk kontakt med internet.

Vi vill inte visa människor i utsatta situationer för även om Sonam Dolma och Chhiring ber om tillåtelse att visa bilderna offentligt är det totalt omöjligt för en patient i Challa att förstå vad internet är och att en bild på dem kan spridas över världen. Därför kommer ni aldrig att få några spektakulära bilder à la ”kvällspressen” från oss. Ni får följa och se att det är under mycket svåra förhållanden, med minimal utrustning och på hög höjd vår personal arbetar. Har du läst såhär långt är du troligen intresserad av att veta hur det går.

Nu är Sonam Dolma ensam sjukvårdskunnig i byn Challa, högt högt upp i övre Humla. Hon och Chhiring anser att hon klarar sig själv nu.

Vår Chhiring är nu på den lilla health post som ligger i Yalwang. Det är i den ”huvudbyn” i övre Humla som vi hoppas kunna bygga vidare på kompetensen och med mer utrustning. En dag kanske det till och med är en riktig sjukstuga med några bäddar för dem som inte kan gå hem över bergspassen till utbyarna.

Varma hälsningar från våra fina health asisstants

Sonam Dolma och Chhiring

genom Eva