Title Image

Långsiktigt arbete ger resultat

Långsiktigt arbete ger resultat

DET KAN TA TID ATT SE RESULTAT AV VÅRA ANSTRÄNGNINGAR:

Kommer ni ihåg hur vi distribuerade mat och mediciner under pandemin? Bland annat i Mirge där en av de flickor vi kunnat ge utbildning till Health Assistant, Meena, arbetade. Här är en bild från juni 2020 där näringsriktig mat som ägg och bönor distribuerades till mammor och barn.

Meena arbetade också i 3½ år i ett mamma & barn-projekt från Dhulikhel Hospital och besökte alla kvinnor 15-49 års ålder och följde upp alla graviditeter och nyfödda i sitt distrikt.

Nu, flera år senare nås vi av det fantastiska beskedet att alla kvinnor i området kallas till vårdcentralen fyra gånger under sin graviditet där de blir undersökta OCH DE FÅR ÄGG OCH BÖNOR SAMT VITAMINER. Detta på distriktets bekostnad.

Tack vare Meenas dedikerade arbete och er hjälp med pengar för insatser med rätt näring kunde en ny standard implementeras för att öka överlevnad och god hälsa bland mammor och barn. Meena skall vara mycket stolt över detta och de ska alla ni som hjälpt oss genom åren också vara.

Varma hälsningar från Kathmandu

Meena och Eva