Title Image

Push and Pull factors

Push and Pull factors

Prat om så kallade push- respektive pull-faktorer med Alisha på min bangaloreanska altan.

Eva: Vad gjorde att du blev så motiverad till studier?

Alisha: Jag såg hur dåligt mamma hade det. Mina äldre systrar som inte ens kunde köpa medicin för de hade inte råd.

Jag insåg att om jag ska få ett liv måste jag ta varje chans att lära mig något. Jag vill ha ett yrke där jag kan göra skillnad. Jag vill bli respekterad. Mina framtida barn ska få gå i skolan. Mina studier i socialt arbete har lärt mig massor om motivation och hur människor kan få incitament att gå vidare i sina liv. Jag kan koppla det jag lär mig till mina egna upplevelser som barn och förstår mig själv bättre också.

Någon gång sen höst 2023 planerar Alisha och Eva att vara färdiga med en bok om Alisha och vad det innebar att gå från den ytterst utsatta situationen på gatan till socialarbetare.

Ett manus för hennes godkännande ska vara klart lagom till kandidatexamen.

Varma hälsningar från Bangalore

Eva och Alisha