Title Image

Socialt arbete vid barnhemmet i Shantinagar

Socialt arbete vid barnhemmet i Shantinagar

Mira har intervjuat Saabi, som är student i socialt arbete, och har vuxit upp på Manjushreehemmet och jämsides med sina studier arbetar hon deltid för oss i Gatubarn Nepal. Hon har många funderingar så här i början, och planering för hur hon ska förhålla sig till sitt ansvarsområde att följa upp verksamhet och barn på barnhemmet i Shantinagar slumområde. Här kan du läsa Miras text efter intervjun.

Saabi Khadka, arbetar redan som socialarbetare med barnhemmet i Shantinagar. Här delar hon sina erfarenheter och tankar efter de första tre besöken på egen hand. Saabi planerade att ha samtal med barnen för att kunna hjälpa till med allt de kan tänkas ha behov av. Efter de första besöken anser hon att barnen har för lite samtal med varandra. De delar inte sina erfarenheter och tankar utan håller det mesta för sig själva. Alla 12 barn har sina egna berättelser och har upplevt svårigheter som påverkar dem. I tonåren är det svårt att hantera känslor och att förstå hur det påverkar ens eget mående.

Saabi lägger nu upp sitt arbete för att förstå och hjälpa dem att förstå sig själva, att kunna relatera till sitt känsloliv och att få den psykosociala utveckling de bör ha.
Hon har beslutat att vara hos barnen på Shantinagarhemmet två dagar i månaden. Vid sina besök hittills har hon inte fått tillräckligt med tid till samtal med ungdomarna. Innan hon kommer ringer hon alltid föreståndaren, Bijay och förklarar sina intentioner med besöket men sedan blir det ändå för lite tid till gruppsamtal eller enskilda samtal.

Saabi noterar också att personalen skulle behöva lägga mer tid på aktiviteter med hela barngruppen och att man måste uppdatera reglerna för hur alla uppför sig. Annars är det svårt att få en grupp tonåringar att utvecklas i positiv riktning. Hon rekommenderar bättre styrning för läxläsning och gemensamma aktiviteter.

Planen är nu att träffa varje barn för enskilt samtal och att ha korta effektiva möten med föreståndaren Bijay för att diskutera arbetet och ungdomarnas utveckling. Hon kommer också att arbeta på gruppnivå med att få alla att ha aktiviteter tillsammans och att hålla gemensamma regler. Genom att bygga upp ett förtroende med barn och personal och ha tät rapportering är målet att skapa bättre förutsättningar för att växa och lära.

*****

Hälsningar från Saabi som är glad att få arbeta med verkligheten och inte bara studierna i socialt arbete.
Hälsningar från Mira som intervjuade Saabi och som också är glad över att redan ha fått skarpa uppdrag av oss.
Hälsningar från Eva som är synnerligen nöjd med våra kära studenters insatser.